Priser

Timesatser

    Eks. moms Inkl. moms
Normaltimer   (kl. 7.00-16.00)  450 kr. 562,5 kr.
Weekend og helligdage (kl. 7.00-16.00) 500 kr. 625 kr.
Aftentillæg (udkald) (kl. 16.00-7.00) 440 kr. 550 kr.

Kørsel pr/km fra kontor eller anden kunde hvis nærmere.
Eventuel parkering

5 kr. 6,25 kr.

Uret startes først ved ankomst hos kunden.
Der afregnes pr. påbegyndte kvarter og minimum 1 time.

 

El-eftersyn

Priserne for El-eftersyn (ikke at forveksle med "el-tjek") er opgivet som maksimum priser og indeholder udgifter til kørsel, forsikring med videre.

Bygningsareal inkl. carport, garage, udhuse o.l.   Inkl. moms
Under 100 m2   1.600 kr.
100 - 199 m2   2.100 kr.
200 - 299 m2   2.600 kr.
Bygningsarealet er eksklusiv kælder og tagetage.    

For større huse og andre bygninger, herunder fælleseje og fællesfaciliteter i ejerlejlighedskomplekser, aftales prisen separat.

Betingelser

Betaling foregår som bankoverførsel.
Betaling forfalder 7 dage efter faktureringsdato.